ระบบสารสนเทศภายใน ที่สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ให้บริการ

การจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

ลำดับ รายละเอียดของ (KM) วันที่เผยแพร่
วัน/เดือน/ปี
ดาวน์โหลด
1
หัวข้อของ KM แนวทางการป้องกันตนเองจากฝุ่นละลอง-PM2
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง แนวทางการป้องกันตนเองจากฝุ่นละลอง-PM2
28/02/2565 ดาวน์โหลด
2
หัวข้อของ KM เริ่มต้นการออมเงินก่อนวัยเกษียณ
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง เริ่มต้นการออมเงินก่อนวัยเกษียณ
05/05/2564 ดาวน์โหลด
3
หัวข้อของ KM หารายได้เสริมอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง หารายได้เสริมอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ
20/11/2563 ดาวน์โหลด
4
หัวข้อของ KM หารายได้พิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง หารายได้พิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ
26/05/2563 ดาวน์โหลด
5
หัวข้อของ KM วิธีเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลจาก Office Syndrome
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง วิธีเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลจาก Office Syndrome
14/08/2562 ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์

ลำดับ รายละเอียดของ (KM) วันที่เผยแพร่
วัน/เดือน/ปี
ดาวน์โหลด
1
หัวข้อของ KM มาตรฐาน SCORM
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง มาตรฐาน SCORM
01/11/2564 ดาวน์โหลด
2
หัวข้อของ KM ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเก็บเงิน
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเก็บเงิน
12/05/2564 ดาวน์โหลด
3
หัวข้อของ KM วิธีหารายได้เสริมช่วงวันหยุด สำหรับคนทำงานประจำ
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง วิธีหารายได้เสริมช่วงวันหยุด สำหรับคนทำงานประจำ
23/11/2563 ดาวน์โหลด
4
หัวข้อของ KM ข้อคิดสำหรับคนอยากหารายได้เพิ่ม
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง ข้อคิดสำหรับคนอยากหารายได้เพิ่ม
26/05/2563 ดาวน์โหลด
5
หัวข้อของ KM เคล็ดลับสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง เคล็ดลับสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
20/08/2562 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มของหน่วยงาน

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม SWI-001 แบบฟอร์มขอรับบริการ การออกแบบและพัฒนาระบบ ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์ม SWI-002 แบบฟอร์มแจ้งผลการสำรวจความต้องการ ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์ม SWI-003 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์ม SWI-004 แบบฟอร์มประเมินผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์ม SWI-005 แบบฟอร์มส่งมอบงาน ดาวน์โหลด
6 แบบฟอร์ม SWI-006 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์ม SWI-007 ใบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบ

ลำดับ ชื่อคู่มือ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 e-SWI_userManual_20200915 e-SWI_userManual_คู่มือการใช้งานระบบการแจ้งขอรับบริการ_20200915 ดาวน์โหลด

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 3 อาคาร Q (ห้อง Q304)
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ (4108, 4110)

© SOFTWARE INNOVATION OFFICE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version M.NUTDANAI_20240310_V1